Днес е последният срок, в който партиите и коалициите от партии могат да се запишат за участие в предсрочните парламентарни избори на 5 октомври.

Желаещите трябва да подадат необходимите документи до края на работния ден. Утре Централната избирателна комисия (ЦИК) ще да изпрати на районните избирателни комисии списъка на всички регистрирани партии и коалиции. Представените списъци ще бъдат проверени от ГРАО най-късно до 23 август.

Днес ЦИК ще определи и условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Съгласувано с министъра на финансите ще се определи и редът за предоставяне и изразходване на средствата за медийните пакети.

До края на работния ден кметовете на общините трябва да определят местата за обявяване на избирателните списъци.