Министерството на икономиката и енергетиката ще отнесе към правоохранителните органи решението на директорите за увеличаване на капитала на проектната компания „Южен поток България“.

Това действие от страна на ръководството на дружеството е в разрез с решение на служебния министър Васил Щонов за замразяване на всички дейности по изпълнение на проекта за газопровода, се казва в прессъобщение на МИЕ.

Компанията е увеличила капитала си до 397,6 млн. лева.

Решението, взето на 12 август, е вписано на 18 август в Търговския регистър.

„Министерството на икономиката и енергетиката вярва, че действията на ръководството на „Южен поток България“ не защитават интересите на Българския енергиен холдинг в дружеството и възнамерява да отнесе случая към правоохранителните органи“, се уточнява още в прессъобщението.

От енергийното министерство уточняват и хронологията на събитията, според която още на 7 август служебният министър е изпратил писмо до БЕХ с нареждане да се преустановят всички действия по изграждането на газопровода „Южен поток“.

На 8 август 2014 г., по време на среща с изпълнителните директори на „Южен поток България“ и БЕХ, Щонов подчертал, че всички дейности по проекта трябва да се прекратят и е набелязал стъпките, които трябва да се предприемат, за да се приведе проектът в съответствие с европейските изисквания.

На 11 август Щонов издава протоколно решение за прекратяване по-нататъшни действия по проекта. В същия ден, изпълнителният директор на БЕХ изпраща нарочно писмо до г-н А.Б. Милер, председател на управителния съвет на ОАО „Газпром“, с копие до ръководството на „Южен поток България“, с което изрично се разпорежда ръководството на „Южен поток България“ да не предприема стъпки към увеличаване на капитала си и да не предприема действия свързани със започване изпълнение на договора за инженеринг, реализация и строителство на газопровода.

Въпреки това, на 12 август, в 16:23 ч. ръководството на „Южен поток България“ подава заявление за увеличаване на капитала на дружеството, което е вписано в търговския регистър на 18 август.

Проектната компания „Южен поток България“ е 50% собственост на Българския енергиен холдинг и 50% собственост на ОАО „Газпром“. Съветът на директорите се състои от пет члена и всички решения се взимат единодушно. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори заедно.

Според информация на МИЕ, увеличаването на капитала само по-себе си не представлява начало на строителството
на проекта, а позволява да продължат подготвителните работи по него.

Старт на изграждането на „Южен поток“ на българска територия ще се осъществи едва след извършване на авансови плащания към изпълнителите на проекта, което е възможно само след подпис и на двамата изпълнителни директори на „Южен поток България“, уточняват от МИЕ.

„Служебното правителство подкрепя проекта „Южен поток“ на българска територия, но той следва да се реализира единствено при пълно спазване на европейските правила“, подчертават от министерството и допълват, че ще бъде оказано пълно съдействие на Европейската комисия по всички въпроси, свързани с проекта.