Ново проучване показва, че скромността ни прави по-щастливи, тъй като взаимоотношенията и личностното развитие стават по-важни след спечелването на 75 000 долара.

Чувството за благосъстояние вече се изразява в приход от 75 000 долара годишно. След това то е в застой, показва ново изследване на Американската психологическа асоциация.

"Емоционалното чувство за благосъстояние се увеличава с доходите, но няма голям напредък след постигането на годишен доход в размер на 75 000 долара", казва д-р Мириам Татзел от Щатския университет в Ню Йорк. "Едно общество, в което някои хора се превръщат в идоли само защото са много богати, поставя стандарти за успех, които не могат да бъдат постигнати. Това ни кара да опитваме да постигнем този стандарт като работим повече и храчим повече пари. Успокояването на задвижваната от потреблението икономика, по-малкото работа и по-малката консумация са по-полезни за околната среда, както и за хората", добавя тя.

Няколко проучвания показват, че основните психологически потребности на хората включват компетентност, автономия, положителни взаимоотношения, приемане на самия себе си и личностно израстване. Вместо да отговори на тези нужди преследването, а богатството намалява с времето, отделено за личностно усъвършенстване и социални отношения.

"Материализмът е лош за благополучието на потребителите. Желанията на хората се увеличават, тъй като им омръзва това, което вече имат. Започват да искат нещо друго, което води до повече консумация. Колкото по-голяма е разликата между това, което иска един човек, и това, което има, толкова по-голямо е разочарованието. По-малкото материализъм се равнява на повече щастие", казва д-р Татзел.

Според нея спестовността подхранва благополучието. "Това означава запазването на ресурсите, а също и на парите. Пестеливите хора са по-щастливи от живота си като цяло. Това може би се дължи на факта, че те избягват отрицателните последици от харченето на твърде много пари. Избягването на дълговете е един от начините да се избяга от щастието", казва тя.

Хората се радват повече да правят неща, а не да имат предмети. Други изследвания показват, че хората намират по-дълготрайно щастие като променят дейностите си, а не като се промени материалното им състояние.

"Преживяванията живеят в паметта, те са несравними, често се споделят с другите и няма нужда да изискват много средства", казва д-р Татзел.