Четиридесет и шест нарушения е установила Комисията за защита на потребителите (КЗП) при поредна акция по морето в периода 12 - 16 август, съобщиха от комисията.

Извършени са общо 439 проверки в туристически обекти, като 136 от тях са били в средства за подслон и места за настаняване, а 291 - в заведения за хранене и развлечения.

Към инспекторите от регионалните дирекции на институцията във Варна и Бургас са се включили допълнителни екипи от Велико Търново, Плевен, Ловеч, Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Силистра и Добрич.

Заведенията и хотелите в морските курорти са проверявани за наличие на категоризация и съответствие на предоставяните от тях услуги с дадената им категория.
Сред констатираните нарушения в заведенията за хранене и развлечения е липсата на меню на български език и на цени и грамажи на предлаганите храни и напитки.

Друго нарушение е отсъствието на табела с вида и категорията на обекта в близост до входа, което затруднява потребителите да се ориентират за типа му и нивото на обслужване, което могат да очакват.

В някои хотели са установени липса на ценоразпис в близост до рецепцията с цени на нощувките и другите услуги. В други случаи е имало ценоразпис, но цените не са обявени в български левове или са били без ДДС.

Сред констатираните нарушения са още липсата на регистър на предявените рекламации, отсъствието на информация за броя на реализираните нощувки, предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран обект или които не отговарят на изискванията за определената категория, както и табели със заблуждаващи надписи за вида, наименованието и категорията на обекта.

Според експертите на КЗП броят на констатираните нарушения не е голям спрямо броя на проверките.
Те обясняват тези резултати с факта, че Законът за туризма действа вече години наред и търговците са запознати с изискванията за упражняване на туристическа дейност – от една страна, и регулярните целогодишни инспекции на контролния орган – от друга.

От началото на сезона инспекторите на КЗП са извършили 3600 проверки в туристически обекти по българското Черноморие, като са съставили 320 акта за нарушения. За предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект са издадени 17 заповеди за временно затваряне.

Проверките на Комисията за защита на потребителите продължават. Туристите могат да се обръщат с въпроси, сигнали и жалби към регионалните дирекции на контролния орган във Варна на телефон: 052/ 603 778 и в Бургас: 056/ 841 246. На разположение е и Националният телефон на потребителя: 0700 111 22.