Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов възложи на Българския енергиен холдинг преустановяване на всички действия по "Южен поток" докато проектът не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия. Това става само няколко дни, след като той обяви пред медиите, че проектът не носи никакъв риск за България.

С писмо служебният министър уведомява енергийния холдинг да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и сключването на договори по проекта "Южен поток", съобщават от МИЕ. След заседание на 11 август 2014 г. Българският енергиен холдинг взе решение и да не участва в увеличаването на капитала на проектната компания "Южен Поток България" АД, за което е дадено решение на министъра на икономиката и енергетиката от 11.12.2013 г.

Васил Щонов задължава енергийния холдинг да окаже пълно съдействие на Европейската комисия по въпросите, свързани с наказателната процедура до привеждането на проекта в съответствие с европейското законодателство.

В петък Щонов заяви, че проектът за газопровода "Южен поток" почти не носи риск за България, а въпросът е как да отговаря на изискванията на Европейския съюз. "Всички вярваме в Южен поток", каза той и допълни, че и се работи проектът да бъде направен съвместим с изискванията на ЕС и как България "да извлече от него максимални ползи".

Проектът за газопровод "Южен поток" има за цел да намали рисковете при доставката на руски газ за страните от Европейския съюз, като се заобиколят опасните транзитни държава. Тръбата ще свърже Русия и България по дъното на Черно море. От територията на нашата страна тя ще тръгне за останалите балкански и централноевропейски страни, което отрежда на България мястото на своеобразен газов хъб.

"Южен поток" има капацитет от 63 милиарда куб.м. газ. Той е руско-европейски проект, в който участие имат "Газпром" /50%/, ЕНИ /20%/, "Винтерсхал" и Електрисите дьо Франс /по 15%/. Очакваше се първия газ по газопровода да потече в края на 2015 или началото на 2016.