Числата от 66-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 8, 42, 37, 12, 17, 7.

II теглене: 13, 49, 26, 29, 41, 48.

---------------------

6 от 42

I теглене: 9, 24, 17, 3, 19, 6.

---------------------

5 от 35

I теглене: 9, 27, 29, 16, 31.

II теглене: 32, 31, 25, 8, 1.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции:7, 4, 3.

Печеливши цифри: 3, 5, 6.