Анонимни доноси отново ще заливат социалните мрежи по време на предизборната кампания. Фейсбук, туитър и личните блогове остават свободна територия през месеца, в който партиите ще убеждават хората да им дадат доверието си, съобщава „24 часа”.
Според решението на ЦИК за реда и условията за провеждане на предизборна агитация социалните мрежи не са медийни услуги. Така за тях не важи ограничението за публикуване на анонимни материали или такива, който накърняват доброто име на кандидатите.
ЦИК реши още кампанията да се води само на български.

Физическо лице, дарило максималната разрешена сума от 10 000 лв. за дадена партия на евровота, няма да може отново да я подпомогне финансово, сочи друго решение на ЦИК.

В изискванията за финансиране на предизборната кампания е записано, че дарението от едно физическо лице не може да надхвърля 10 000 лв. за една календарна година. Така партиите няма да могат да разчитат на част от досегашните си дарители.

Освен това всеки, подпомогнал кампания с над 1000 лева, ще бъде проверяван от Сметната палата дали доходите му съответстват на направеното дарение. Ревизиите ще са за времето от предните парламентарни избори до момента.

Всяко физическо лице и кандидат за депутат дарили сума, надхвърляща една минимална работна заплата - 340 лв., трябва да представят декларация за произхода на сумата.

Същото изискване важи и при предоставяне за безвъзмездно ползване на движими или недвижими вещи за предизборната кампания, като лицата декларират собствеността над тези вещи.

Всяко дарение над 1000 лв. пък трябва да се извършва по банков път. За кампанията партиите и коалициите ще могат да харчат максимум 3 млн. лв., а инициативните комитети - 200 000 лв. Забранени са анонимните дарения, сумите от фирми, чужденци и религиозни институции.

Участниците във вота могат да финансират кампанията си със собствени средства, с пари от кандидатите и с дарения от физически лица.
След вота партиите ще трябва да се отчетат пред Сметната палата, която ще прави проверка на данните и ще обяви публично както информация за това колко е струвала всяка кампания, така и за дарителите.

От 22 до 26 август пък ЦИК ще приема оферти на кандидатите да правят компютърната обработка на резултатите от вота.