Всяка година дружеството извършва инспекции на техническото състояние на електропроводната мрежа и взема мерки за обезопасяване на участъците, които са най-предпочитани за миграция от прелетните птици. В голяма степен тези зони са трудни за определяне, поради факта, че всяка година птиците избират различни места за формиране на своите прелетни ята. Точното прогнозиране на подобни струпвания е проблем от световен мащаб и все още не е намерено цялостно решение за справяне с проблема.

Въпреки положените дългогодишни съвместни усилия на компанията и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за изолиране на стотици електрически стълбове по цялата територия на Североизточна България, се получиха данни за нелепо загинали и наранени щъркели в района на с. Въглен, област Варна. Осъзнавайки сериозността на проблема, след получаване на данните, ЕНЕРГО-ПРО съвместно с БЗДП предприе своевременни мерки в този конкретен участък за предотвратяването на подобни случаи в бъдеще.

В компанията се създаде организация във възможно най-кратък срок, след което екипите започнаха поставянето на щъркобрани по стълбовете от въздушната линия средно напрежение в района.

По своя биологична заложба, щъркелите се стремят да кацат по най-високите части на дървета и съоръжения. Ето защо монтажът на средствата за предпазване на щъркелите се извършва на най-високата част и най-високата конзола при железорешетъчните стълбове, а при стоманобетонните – на най-високата част на стълба.

Световната практика показва, че най-безопасна за прелетните птици е подземната електроразпределителна мрежа. Това, обаче изисква голям обем от инвестиции, с които ЕНЕРГО-ПРО не разполага, поради постоянното недофинансиране на необходимите за нормалното функциониране на дружеството разходи.