Във връзка с внесения колективен иск на Сдружението за правна помощ на потребители, който атакува общите условия на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД, компанията заявява, че винаги е работила, спазвайки върховенството на закона и неизменно ръководейки се от интересите на своите клиенти. Общите условия на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД са съгласувани с Комисията за защита на потребителите и същата като регулаторен орган е изразила становището си, че в общите условия на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД не са налице неравноправни клаузи.

Като отговорен кредитор и спазвайки последните промени в Закона за потребителския кредит и в Закона за защита на потребителите, ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е съобразило изцяло текстовете в общите условия с разпоредбите на действащото законодателство. Общите условия са написани на ясен и разбираем език, опростен и достъпен за средния потребител. Шрифтът също е уголемен и лесно четим за потребителското око. Общите условия на компанията са достъпни на уебсайта на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД http://www.proficredit.bg/

Атакуваните клаузи са стандартна практика на пазара на банковото и небанковото кредитиране. Водена от желанието си да бъде в услуга на своите клиенти и следвайки политиката си на откритост и прозрачност, ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД разяснява на клиентите си чрез всички свои комуникационни канали - телефон, онлайн чат, контактната форма на уеб сайта, кредитни консултанти в цялата страна - възможностите, които биха облекчили погасяването на кредитите им.
С оглед на гореизложеното считаме, че в нашата практика правата на потребителите са защитени в максимална степен и в общите условия текстовете са разбираеми и опростени, така че не водят до двусмислие и неяснота.