Във връзка с публикации в медиите, че неизвестни злосторници са задигнали части от експозицията в Паметника на свободата на историческия връх Шипка, министърът на културата доц. д-р Мартин Иванов ще разпореди извършването на пълна проверка в Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", съобщиха от МК.

Комисията, която предстои да извърши обстойна проверка в Музея на връх Шипка, обхващаща неговото състояние и стопанисване през последните 10 години, ще бъде назначена със заповед на служебния министър на културата доц. д-р Мартин Иванов. В комисията ще бъдат включени инспектори от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" и експерти от Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" в Министерството на културата. Проверяващите ще имат за задача да установят в какво точно състояние са фондовете и витрините на Музея светиня на Шипка, както и какви конкретни мерки се предприемат от неговото ръководство за опазването и съхраняването на безценните експонати и реликви от Руско-турската война от 1877- 1878 г., довела до Освобождението на страната ни от османско владичество.

При установяване на виновни длъжностни лица, проявили безстопанственост, спрямо тях ще бъдат предприети и съответните административни мерки.

Докладът с резултатите от пълната проверка в Национален парк музeй "Шипка-Бузлуджа", разпоредена от министър Мартин Иванов, както и препоръките на проверяващите при наличието на евентуални констатирани нередности, ще бъдат предоставени на медиите.