Изплащането на гарантираните влогове на спестителите в Корпоративна търговска банка може да стане, след като приключи проверката на финансовото състояние. Това е записано в писмото, изпратено от министъра на финансите Румен Порожанов и управителя на БНБ Иван Искров до Джонатан Фол, генерален директор на генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" в Европейската комисия, в отговор на поставените от Фол въпроси за състоянието на Корпоративна търговска банка.

От БНБ отговарят на Фол, че посочената от него възможност за частичен достъп до депозитите не е уредена съгласно действащото законодателство и не може да бъде осъществена без съответните законови промени.

В случай, че Фондът за гарантиране на влогове в банките изплати гарантирания размер на депозитите в банка под специален надзор още докато се извършва проверка на финансовото й състояние и без да установено, че тя е неплатежоспособна, може банката да остане без голяма част от своите вложители, което ще направи оздравяването й безпредметно и невъзможно, посочват от Централната банка.