Подготовката и провеждането на предстоящите парламентарни избори ще струва 25, 974 млн. лв. Това показва приетата от служебното правителство план-сметка на разходите за вота на 5 октомври.

Необходимите средства ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Централната избирателна комисия (ЦИК) и Министерския съвет ще похарчат близо 20 млн. лв.

На ЦИК ще бъдат дадени 4, 430 млн. лв. за организацията и техническата подготовка на изборите. Тези пари ще отидат за възнаграждения по граждански договори – 200 хил. лв., за материално-техническо осигуряване на дейността на комисията, за обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите (2,7 млн. лв.), за медийни пакети за партиите, коалициите и инициативните комитети (900 хил. лв.) и за разяснителна кампания (450 хил. лв.).

Правителството пък ще похарчи малко над 15 млн. лв.,

като по-голямата част от тях - 9,645 млн. лв., ще отидат за възнаграждения на членовете на районните и на секционните избирателни комисии. 4 млн. лв. са заделени за логистичното осигуряване на изборния процес, в което е включено и извозването на бюлетините и изборните книжа от Секционните избирателни комисии до Районните, Общинските и Централната избирателни комисии.

Отпечатването на бюлетините ще струва 1.6 млн. лв.

В тези разходи е включена и таксата за финансов контрол. За осигуряване на устройства за машинно гласуване, за програмно осигуряване, съхранение и техническа поддръжка кабинетът ще изхарчи 360 хил. лв.

За изготвяне и отпечатване на изборните списъци ГД "ГРАО" на Министерството на регионалното развитие (МРР) ще получи 882 хил. лв. За охрана по бюджета на МВР са планирани 3 млн. лв., разходите на МВнР, в т. ч. за организацията на международен пресцентър, са разчетени на 1.2 млн. лв., а на министерствата на отбраната и на образованието и науката – съответно 60 хил. лв. и 15 хил. лв.

В план-сметката са включени и разходите на БНР (200 хил. лв.), БНТ (502 хил. лв.), БТА (50 хил. лв.) и Сметната палата (30 хил. лв.).

Служебният премиер Георги Близнашки ще е натоварен пряко с организацията по отпечатването и съхранението на бюлетините.
В неговите отговорности се и организацията по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. В дейността си министър-председателят ще бъде подпомаган от експертна група, назначена и определена с негова заповед.

За подготовката и произвеждането на изборите в чужбина ще отговаря министърът на външните работи.

Освен да внесе проекта на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, на министъра на финансите е възложено да представи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.