Очакват се само на места краткотрайни и незначителни превалявания. През следващото денонощие няма да има съществена промяна във водните нива на реките, съобщават от МОСВ.

По прогноза на НИМХ, днес само на отделни места в планините от западната половина на страната са възможни следобедни краткотрайни, незначителни по количество, превалявания. Във вторник и сряда не се очакват валежи.

През това денонощие речните нива в по-голямата част от страната продължиха да се понижават, като повечето от наблюдаваните реки в момента са с водно количество около и над средномесечното.

През следващото денонощие не се очаква съществена промяна на водните нива на реките.

Временни и незначителни повишения на нивата на реките са възможни в планинските водосбори на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, в поречията на реките Провадийска и Камчия, в Рило - Родопските притоци на р. Марица и р. Арда, в Старопланинските притоци на р. Тунджа и в Пиринските притоци на р. Струма и р. Места.