Конят на османския завоевател на Перперикон беше открит при стартиралите преди дни разкопки на археологическия комплекс край Кърджали. Археолози се натъкнали животинският скелет в помещение, долепено до тюрбето на пълководеца от 14 век, открито преди 3 години.

"Най-вероятно завоевателят и конят му са загинали при битка и са били погребани един до друг", смята археологът проф. Овчаров. Като доказателство на думите си той посочва, че единият преден крак на коня е отрязан. Археологът обясни, че по време на битка пехотинците пресичали предните крака на конете, за да елиминират по този начин конниците.

"Досега няма описано погребение на османски пълководец с коня му", отбеляза проф. Овчаров. Според него в случая става въпрос по-скоро за номадска традиция.
Конят е дребен но с масивни кости. Археологът допуска, че породата му е близка до породата коне, използвана от Чингис хан. "Това обаче може да бъде твърдяно със сигурност едва след като се произвесат палеозоолозите", поясни археологът.

При разкриването на конския гроб е станало ясно, че животното е внесено в помещението на дървена тарга, от която са останали овъглено дърво и пирони. Край коня са отрити четирите му подкови, каменна бойна топка, монета, пръстен и парчета керамика от 14 век.