Днес и в събота се очаква да продължи повишението на реките почти в цялата страна, съобщиха хидрометеоролозите от НИМХ.

За наблюдавания период са вероятни по-значителни повишения в Дунавски басейн: по-специално реките във водосборите на Нишава, Ерма, Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля, Лом, Огоста, Искър (р. Банкенска, р. Владайска и р. Искрецка, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долно течение на основната река Искър), Янтра;

Източнобеломорски басейн: долното течение на река Тунджа; Западнобеломорски басейн: поречията Струма и Места.

Предвид динамичната метеорологична обстановка, на отделни места в горепосочените водосбори, в резултат на локални интензивни валежи и поради повишената почвена влага, има вероятност от рязко повишение на речните нива и внезапни наводнения.