Числата от 63-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 9, 23, 44, 18, 13, 35.

II теглене: 24, 25, 32, 35, 49, 33.

---------------------

6 от 42

I теглене: 25, 40, 6, 39, 1, 5.

---------------------

5 от 35

I теглене: 30, 5, 3, 14, 35.

II теглене: 16, 15, 18, 21, 25.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 3, 4.

Печеливши цифри: 8, 4, 5.