Новоизбраният министър на правосъдието Христо Любомиров Иванов е лишен от правото да упражнява адвокатската професия. Това твърди сайтът "Гласове", позовавайки се на официална информация от регистрите на българската адвокатура, които са публично достъпни в интернет.

Проверка на сайта показала, че лице с името Христо Любомиров Иванов е вписано в регистъра през 2002 г. като адвокат. В кратката биография на служебния министър, публикувана в сайта на президентството, също пише, че Иванов е вписан като адвокат през 2002 г. В "Държавен вестник" пък са публикувани трите имена на министъра, а именно Христо Любомиров Иванов. Трите имена и годината на вписването му като адвокат съвпадат напълно, а вероятността да има друг Христо Любомиров Иванов, регистриран същата година, клони към нула, твърди изданието.

От справката става ясно, че той е наказан с порицание през 2009 г., а след това в продължение на четири години са му налагани всички наказания, предвидени в чл. 133, ал. 1 от Закона за адвокатурата за случаите на дисциплинарно нарушение от страна на адвокат, а именно - лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатската колегия и различни по размер парични глоби.

От 28 март 2014 г. до 28 септември 2014 г., тоест и в момента, министърът на правосъдието Христо Иванов е лишен от правото да упражнява адвокатската си професия.

На тази публикация пресцентърът на министерството на правосъдието отговори:

Във връзка с публикация в сайта Glasove.cом под заглавие „Министърът на правосъдието е с отнети адвокатски права”, Пресцентърът е упълномощен да заяви следното:

Изнесената информация, че министърът на правосъдието Христо Иванов „е лишен от правото да упражнява адвокатска професия”, няма законово или друго отношение към заемания от него пост в служебния кабинет.

Наложените наказания, посочени в материала са по чл. 133, ал.1 от Закона за адвокатурата и са свързани с неплащане в срок на членски внос към Софийска адвокатска колегия.

Цитираните нарушения не са свързани с уронване престижа и достойнството на професията или нарушаване на професионалната етика и морала и не нарушават адвокатска тайна.

Предвид ангажираността на Христо Иванов в неправителствения сектор, той не е упражнявал адвокатска професия в последните години.

Министърът ще плати наложената глоба, както и изискуемите членски вноски, за да бъдат възстановени адвокатските му права.