От Европейската комисия са спрели плащанията само по две оси на Оперативна програма "Регионално развитие", а не цялата програма. Това заяви Анмари Хюбер, говорителката на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хаан.

По-рано днес служебният вицепремиер и регионален министър Екатерина Захариева обяви по бТВ, че българският сертифициращ орган е спрял плащанията по цялата програма.

"В резултат на заключенията на одиторска мисия на Генерална дирекция "Регионална политика" с писмо от 3 юни 2014 г. плащанията по приоритет 1 "Трайно и интегрирано градско развитие" и приоритет 3 "Трайно развитие на туризма" по Оперативна програма "Регионално развитие" бяха спрени. Комисията продължава плащанията по други приоритети от програмата", заяви Анмари Хюбер.

Тя отбеляза, че са били установени пропуски в областта на обществените поръчки.

"Коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети от управляващия орган с оглед възобновяването на плащанията, са посочени в писмото от 3 юни 2014 г. и в одитния доклад, който беше публикуван на 25 юли 2014 г. За да помогне на българските власти в София беше организирано конкретно обучение, свързано с обществените поръчки и проверки на управлението с участието на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на 28 и 29 юли 2014 г.", каза говорителката на еврокомисаря Йоханес Хаан.

Що се отнася до Оперативна програма "Околна среда" Генерална дирекция "Регионална политика" спря плащанията по нея на 27 ноември 2013 г. заради грешки в обществените поръчки, установени от одиторска мисия на генералната дирекция, осъществена през септември/октомври 2013 г.

"В съответствие с вътрешните процедури Генерална дирекция "Регионална политика" спря предварително плащанията по тази оперативна програма на 11 февруари 2014 г. в очакване на предприемането на редица коригиращи действия от Управляващия орган и потвърждение на тези действия от Одитния орган", каза Анмари Хюбер.

Тя припомни, че на 13 юни 2014 г. е получен отговор от българските власти в Генерална дирекция "Регионална политика" с техните планове за корекции и предприети действия. "Отговорът и допълнителна информация, изпратени впоследствие от Управляващия орган във връзка с възможни допълнителни корекции, бяха анализирани и резултатите от този анализ ще бъдат изпратени в идните седмици и ще включват всички висящи въпроси. Все още не е взето решение за възобновяване на плащанията", добави говорителката на Йоханес Хаан.