"Законът за партиите не предвижда достатъчно регламентация на разходите. Има широка рамка, която превръща всеки разход на партията в законен, защото тя преценява дали той е присъщ на дейността й разход", каза шефът на Сметната палата Валери Димитров пред БНТ. Той разкри, че отчетите на партиите се заверяват от частни одитори, които обичайно заверяват годишните финансови отчети на компаниите в частния сектор, и тези отчети след това се представят в Сметната палата, която извършва одит.
"Разходите на партиите не са аналитично публични, не можеш да ги видиш разход по разход за да прецениш доколко това са разходи свързани с политически цели и или за други цели", подчерта Валери Димитров. Той наблегна на факта, че няма изрично забранени разходи на партиите, "всичко е свободно да се прави чрез извършването на разходи", към партиите не се отнасят като към публично-правни организации, които да харчат средствата си по Закона за обществените поръчки, когато извършват строителство, ремонти, доставки на стоки и услуги.

"Трябва да се осигури по-добра нормативна уредба, за да се повиши доверието, че парите на данъкоплатците се изразходват по добър начин. Отиват за поставени цели, за постигане на определени резултати, отиват в политическия процес за легитимни цели, а не се изразходват за друго ", заяви Димитров.