Уволнени служители топят бившите си шефове за укрити данъци. Това са сред най-честите сигнали за укриване на налози, които се получават в Информационния център на НАП.

Всяка година се получават около 2000 сигнала, половината от които са по телефона. Бившите работници най-често докладват, че шефовете им не са ги осигурявали на цялата заплата, като дават тази информация, чак след като бъдат уволнени. Но много често в НАП има и сигнали от бивши съпрузи, скарани съдружници и съседи. Много често сигналите за укрити данъци са придружени и с документи, които доказват реалните доходи на бившите съпрузи или партньори в бизнеса.

Комшиите най-често се топят за доходи от наем, които не се декларират пред данъчните. За да подадете сигнал в НАП, трябва да кажете имената си и ЕГН, тъй като анонимни доноси данъчните не проверяват. По-добре не използвайте фалшива или открадната самоличност, за да подадете сигнал до НАП. След като се получи сигнал, данъчните проверяват в системата ЕСГРАОН дали този човек е реален. Освен това често пишат благодарствено писмо за подадените данни. И понякога се очаква, че този човек никога не е звънял в НАП, а името и ЕГН са използвани от някой съсед, който иска да остане анонимен. Кражбата на личните данни обаче се преследва от закона. И такива случаи се предават на Комисията за защита на личните данни.