Следващата седмица Министерството на земеделието ще предложи създаване на Агенция за земята, която да реши проблемите с разпокъсаната земя в България, съобщи министърът на земеделието Димитър Греков. Агенцията ще бъде изпълнителен орган към агроведомството и ще има собствен бюджет.
Амбицията е обаче тази агенция да стане нещо като брокер на земеделска земя, като става въпрос предимно за малки парчета от няколко декара, които не представляват интерес за едрите арендатори. Идеята е от преди поне десет години ,но досега нищо не бе направено по въпроса.

Когато собствениците на такава земя решат да я продадат, те ще могат да се обръщат и да я заявяват първо в Агенцията по земята.

Няма да бъде задължително, а само възможен вариант, подчерта Греков. С наличието на такава агенция ще се реши проблемът с така наречените "бели петна" в различните общини. Това са земи, останали без собственик или с много собственици, които не ги обработват и не се интересуват от нивите си.