Изпълнихме преобладаващата част от нашите ангажименти, поети в управленската програма за едногодишния период до края на май тази година.

Това заяви бившият премиер Пламен Орешарски по време на церемонията по посрещане на служебното правителство в Министерски съвет.

Преди година правителството пое управлението на страната в условията на дълбока институционална криза, икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Работихме в най-сложната политическа среда в новата ни история. Ръководихме се от интереса на хората, въпреки че всекидневната съпротива бе немалка. Постигнахме добри резултати, заяви още Орешарски.

Всички бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до май тази година. Общият показател за бизнес климата достигна най-високото си ниво от ноември 2008 година. Индексът на промишленото производство нарастваше в продължение на 7 последователни месеца до май 2014 година. Борсовите индекси отбелязаха ръст с рекордните за целия ЕС 40 %, подчерта той. Наскоро реализираната емисия еврооблигации бе най-успешна в новата ни история. Това показва реалната оценка на инвеститорите за фискалната и финансова стабилност на страната, доста по-различна от вътрешното говорене, каза той.

Нивото на фискалните резерви към днешна дата е над 8,5 милиарда лева, което гарантира по-спокойното управление на ликвидността на публичните финанси, подчерта Орешарски и добави: "Направихме голяма стъпка към възстановяване статута на държавата като изряден платец с възстановяването на ДДС, разплащането на други задължения към бизнеса и авансовото финансиране на европейски проекти. Не задържахме значими плащания, за да представим по-добра фискална картина, каквато на практика заварихме в средата на миналата година. "Отменихме или смекчихме действието на над 130 административни режима. От началото на мандата въведохме 308 електронни услуги, достъпни за граждани и бизнес. Стартирахме нова стратегия и пътна карта и нова институционална система за електронно управление. Ускорихме усвояването на европейските фондове. Само за година разплатихме близо 20% от средствата за целия програмен период при под 40 % за предишните 6 години. Напълно готово е и Споразумението за партньорство за следващия програмен период, предстои то да се одобри от ЕК. Същото предстои за останалите 2/3 от страните-членки на ЕС", отчете Орешарски.

"Реализирахме крачка напред по отношение на доходи, пенсии и социални програми, най-съществената от 2009 година насам. Разкритите над 50 000 работни места в реалния сектор извън субсидираната заетост опровергава и най-категоричните скептици на тезата, че за един мандат е възможно разкриването на 250 000 работни места" отбеляза още той.

"Реформирахме службите за сигурност по начин, който им позволи да постигнат видимо по-добри резултати. Справихме се с бежанската вълна по начин, който се споменава с позитивен тон във външните коментари. За първата година от мандата реализирахме политики и мерки, които имат стабилизиращ ефект, въпреки това бяха направени първи стъпки за дълго отлагани реформи. Не достигна време и политическо съгласие за по-кардинално реформиране на сфери като здравеопазване, образование, административни услуги и пенсионна система, в които структурните мерки се бавят повече от десетилетие", добави Орешарски. "Специално внимание отделихме на енергетиката. Заварихме енергийната система в колапс. Нашите усилия бяха насочени към разкриване на вътрешните резерви в системата вместо към увеличение на крайните цени. Освободихме износа от високите преносни такси и извършахме част от структурните мерки за подготовка на предстоящата либерализация на пазара", подчерта той.

Към служебния премиер Орешарски се обърна с думите: "Вие имате малшанса, но и щастието да бъдете служебен премиер. Това е малшанс, защото краткото време и отсъствието на законодателна инициатива няма да ви позволят да реализирате по-мащабни структурни действия, от които страната има нужда и щастие, защото служебните премиери са най- успешните в нашата история или поне са пощадени от критиките, които се оправят към всички останали. Пожелавам ви успешна и ползотворна работа в интерес на всички наши сънародници. Вашият успех ще бъде успех за всички в тази страна".

Служебният премиер Георги Близнашки пък заяви, че на първо място трябва да се стабилизират основните обществени ресори, да се възстанови доверието в нашите партньори в рамките на ЕС и НАТО, да се продължи със започнатите ключови реформи.

Ние не сме търсили извънредни правомощия. Даваме си сметка за ограничеността на мандата и на правомощията на служебното правителство, каза Георги Близнашки. Ние не идваме на власт в името на някакви дългосрочни цели и интереси, имаме ясното съзнание, че трябва да се справим с основната си задача. Нещата не могат да се сведат единствено и само до изборите, необходима е финансова, икономическа и морална стабилизация, за да може на тази основа да произведем нормални избори в тази страна. Може да се съжалява само, че не беше направена актуализацията на бюджета, подчерта Близнашки.

Съжалявам, че политическите партии не проявиха достатъчно разбиране и далновидност по тези въпроси. Бях впечатлен от вашата фраза, че не е необходима актуализация, но тя дава стабилност. Може би трябваше да кажете, че тя е необходима, за да даде сигурност, за да бъдете разбран по-правилно, обърна се Близнашки към Орешарски.

Онова, което се случва напоследък с градушките идва да покаже, че природата е достатъчно силна, за да ни постави в моменти в безизходно положение, добави още Близнашки.

"Няма да прибягваме към никакви чистки и каквито и да е прояви на реваншизъм", обеща той, но уточни: "всички замесени в корупционни скандали или проявяват политически пристрастия ще трябва да се разделят със своите постове".