Нови поръчки рязко са повишили приходите на сопотския оръжеен завод ВМЗ. Това показва отчетът на дружеството за първите шест месеца на 2014 г., който беше публикуван на сайта на финансовото министерство. Нещо повече, компанията, която от години е на ръба на фалита, макар че резултатите й доскоро бяха засекретени, излиза на печалба, след като през първото тримесечие успя да свие загубата си. Задълженията й остават високи, но засега предприятието е осигурено с договори и работа.
Положителен обрат при ВМЗ
Приходите на ВМЗ нарастват над три пъти през първото полугодие (виж таблицата). Успоредно с това компанията отчита и близо 50% повишение на разходите (до 32.8 млн. лв.), като ръстът е главно при разходите за материали. "Причината за това са подписаните договори и в момента продължаваме на изпълняваме поръчки", каза изпълнителният директор Иван Стоенчев за "Капитал Daily". Той не коментира за колко време напред заводът е осигурен с работа, но каза, че "срокът не е малък".
Основната част от приходите на ВМЗ идват от продажбата на специална продукция (противотанкови наряди, авиационни ракети, артилерийски муниции, взривател, инструменти и нестандартно оборудване). Цялата продукция се изнася, като компанията работи основно чрез контрагенти (най-вече "Кинтекс"). Преди време Стоенчев обясни, че в страната на практика не се обявяват поръчки от Министерството на отбраната, а освен това дружеството не може да участва в подобни процедури заради публичните си задължения. Приходите от услуги на ВМЗ (наеми, ремонт и т.н.) леко намаляват, няма постъпления и от реекспорт (който е част от дейността на компанията). Така на практика целият ръст се дължи на увеличените продажби в чужбина.
Известен спад има при разходите за персонал (до 10.5 млн. лв.), което най-вероятно се дължи на лекото намаление на броя на работниците, показват данните от отчета. През първата половина на тази година в завода са работели средно 2163 души в сравнение с 2299 за същия период на 2013 г. Опитите за по-нататъшно свиване на раздутия персонал през миналата година удариха на камък заради подписания колективен трудов договор.
За пръв път от доста време насам ВМЗ излиза на печалба, макар и минимална, като преодолява загубата от над 11 млн. за същия период на миналата година. Към края на март 2014 г. отрицателният финансов резултат намаля до 1.4 млн. лв., което означава, че това може и да е положителна тенденция. Официални данни за предходните години обаче липсват, затова е трудно да се прецени дали това не е просто временно съживяване.
Висока задлъжнялост
Задлъжнялостта на ВМЗ обаче остава висока (близо 125 млн. лв.) и почти без промяна за последните три месеца. По-голямата част от дълговете са краткосрочни, т.е. трябва да бъдат погасени до 12 месеца. В същото време просрочени са 30.8 млн. лв. от общата сума. Според отчета дружеството има 15.2 млн. лв. овърдрафт кредит за оборотни средства от Първа инвестиционна банка. Миналата година банката поиска несъстоятелност на ВМЗ заради просрочен дълг от 980 хил. лв., но той беше уреден и процедурата беше прекратена.
Спасителна инжекция беше направена в средата на миналата година, когато със заповед на икономическия министър капиталът на ВМЗ беше увеличен от 118 млн. лв. на 145.5 млн. лв. Това стана с парична вноска от Държавната консолидационна компания, в която влизат пари от приватизацията. Така сега тя държи 18.9% от капитала, а останалите са собственост на държавата. Средствата тогава бяха използвани основно за покриване на публични задължения, изплащане на заплати и закупуване на материали за производство.