В днешния 99-ти тираж на игрите на БСТ нямаше участник познал верните числа и джакпотите в игрите на тотализатора останаха.
Джакпотите продължават да се трупат. В първо теглене на играта 6/49 се очаква да се натрупа сумата от 207 000 лева, а във второ теглене на същата игра джакпотът ще достигне 1 380 000 лева. В играта 6/42 се предвижда печалба в размер на 100 000 лева.

Числата на късмета в първо теглене на играта 6/49 бяха 4, 6, 27, 40, 45, 48. За второ теглена на същата игра беше маркирана печелившата комбинация от числата 20, 26, 34, 40, 47, 49.  За най-старата игра в днешния тираж бяха подадени 246 477 броя квитанции, а натрупаните постъпления бяха 607 840 лева.

В играта 6/42 днес също нямаше късметлия, уцелил печелившата комбинация от 3, 16, 21, 22, 30, 39.  Квитанциите, подадени за тази игра бяха 99 388 броя, а размерът на постъпленията за тиража достигнаха 157 363 лева.

В първо теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата 8, 13, 14, 21, 31. Във второ теглене на същата игра печелившата комбинация беше 5, 10, 14, 20, 24.  В играта Тото Джокер бяха маркирани печелившите позиции 2, 1, 8, а изтеглените цифри бяха 9, 6, 9.
          
Голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” в днешния тираж – 10 000 лева, беше спечелена от участник, пуснал своята квитанция в Карлово.