Срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност, се удължава с една година. Това решиха от Национална агенция по приходите (НАП). Срокът вече е до края на 2014 г. Това става с последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Дълговете с изтекла погасителна давност от преди първи януари 2008 г., ще могат да бъдат отписани с подаването на писмено възражение пред НАП. То се подава лично или по пощата.

Ако искаме да проверим имаме ли задължения, може да го направим онлайн. Трябва ни само персонален идентификационен код, който се издава безплатно в офисите на НАП.

Ако сте подали възражение, трябва след 10 дни да проверите отново статуса си, защото може да има задължения, които лицето си мисли, че са погасени по давност, но по закон да не могат да бъдат погасени, съобщава Тв 7. От НАП припомнят, че при предприети действия по обезпечаване или събиране на стари задължения, давността вече е 10 години.

Данъците върху доходите и глобите са едни от най-често пропусканите задължения. Близо 22 000 възражения за погасяване по давност са подадени от началото на 2013 г. до момента.