Европейската комисия даде "зелена светлина" на България за проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение.

Това съобщиха от изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА ЕСМИС ), която е директен бенефициент по проекта, получи нотификация от Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК, че проектът отговаря на изискванията за допустимост на държавна помощ и не изкривява свободния пазар.

"Благодарение на усилията, положени от екипа за управление на проекта, ИА ЕСМИС получи официалното уведомление от ЕК за по-малко от десет месеца", заяви изпълнителният директор на агенцията Красимир Симонски и ръководител на проекта. В процеса на нотификация, въпросите, които получавахме от Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК бяха свързани с предоставяне на допълнително уточняваща информация, допълни още той. Според Симонски, оттук нататък основната роля при изпълнението на проекта е на бизнеса.

Основната цел на проекта е развитие на електронното управление и предлагане на широколентови услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. Високоскоростен интернет достъп от следващо поколение ще бъде изграден в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Избраните населени места по проекта са с обща територия от 7 919 кв. км. или 7 на сто от територията на страната. В тях живеят 277 765 души, което е 8 на сто от населението, живеещо извън областните градове и столицата или 4 на сто от населението на България. Общата стойност на проекта е в размер на 39 123 029 лв., по Оперативна програма "Регионално развитие".