Дълг от 115 лева скача над 5 бона заради златните хонорари и такси, които си начисляват частни съдебни изпълнители, пише "Телеграф". Това показва проверка на близо 200 изпълнителни дела срещу длъжници, с която изданието разполага. В някои от случаите недобросъвестни частни бирници жилят хората с баснословни суми за адвокатски възнаграждения. Така и най-нищожният дълг може да нарасне над 50 пъти.
"Реално по тези дела няма писмени доказателства, че са извършвани действия от адвокат както при образуването, така и при движението на изпълнителното дело, за да бъдат начислявани такива разноски в тежест на длъжника", твърдят юристи. Често начисляването на въпросните такси и хонорари са направени незаконосъобразно. Така по въпросните проверени дела са били надписани такси и разноски за близо 1 млн. лева.

Кожата на длъжника се смъква по изпитана схема. По посочените дела взискателите най-често са 10 или 20 юридически лица. Представените договори за цесия са 10,20 или 40 броя по всяко изпълнително дело. Частният съдия-изпълнител признава адвокатско възнаграждение по всяка молба за конституиране на взискател и съответно е начислил такси по Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ. Така по едно дело се представят по 20 договора за цесия при дълг 115 лева. Получават се 3000 лева само за адвокатски възнаграждения, които са за сметка на длъжника. Но не всичко спира дотук. Към тези пари се прибавя и таксата за присъединяването на взискател, която според Закона е 50 лева. Но щом договорите за цесия са 20, а в някои случаи дори - 40, то въпросната такса набъбва до 1000 или 2000 лева, тъй като колкото договора за цесия са представени, толкова пъти се начислява и въпросната такса за присъединяване на взискател. Изведнъж се оказва, че длъжникът е натоварен с 5 бона.

Продават имоти без да кажат на съсобствениците, е друго нарушение на частните съдебни изпълнители. Някои от ЧСИ-тата са натрупали неправомерно милиони левове от лихви, начислявани от банки, по специалните си сметки, в които събират постъпленията от длъжници.

По правило сумите от въпросните лихви трябва да се превеждат на взискателя или кредитора, когато постъпилата от длъжника сума заедно с лихвата е недостатъчна за погасяване на задължението. Освен това сумите трябва да се превеждат и на длъжника, в случаите когато внесената от него или събрана от ЧСИ сума заедно с лихвата превишава размера на задължението. ЧСИ-тата трябва регулярно да изчисляват и превеждат лихвите на някоя от страните в изпълнителното производство, но това не винаги се прави.