Първият банкомат за биткойни в България бе монтиран в сградата "Интерпред – Световен търговски център София", съобщи bitcoin.bg.
Битоматът, както собствениците му го наричат, е притежание на сдружението с нестопанска цел "Българска Биткойн Асоциация". Считано от 5 юли, организацията е легитимно юридическо лица с решение на търговското отделение на Софийски градски съд.

Притежателите му посочват, че засега битоматът ще е еднопосочен, т.е. чрез него може да получите биткойни срещу левове. При засилен интерес обаче нестандартният банкомат може лесно да бъде надграден в двупосочен биткойн автомат, който ще позволява обмена както на биткойни срещу левове, така и на левове срещу биткойни.

„Имаме готовност за такава промяна и при достатъчен интерес от потребителите на биткойн ще го направим до няколко месеца“, отбелязват собствениците.

Покупката се осъществява в три стъпки и е изключително интуитивна и лесна.

Иновативната машина следва един прост принцип: "Ако нещо изисква допълнителни обяснения, значи е погрешно". Собствениците на битомата уточняват, че машината приема само и единствено левови банкноти. Цената е в лева и при спокоен пазар е с 4% надценка върху средната текуща цена на Bitpay, Kraken и Bitstamp – три от най-големите платформи за търговия с дигиталното парично средства. /