Сградата на Народното събрание ще бъде застрахована не само срещу пожари и земетресения, но и срещу "стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици". Това става ясно от обявената от НС обществена поръчка за застраховки за 2014 г.

Парламентът ще сключи договор с избрана застрахователна компания, в който ще фигурират клаузи за покритие на рискове като безредици, стачки и бунтове. Застрахователите трябва да изплащат щетите при счупване на врати и прозорци, откъртването на мазилка от фасадата, зацапване с домати и яйца.

Ценовите оферти са били отворени в петък и до дни ще стане ясно кой е предложил най-изгодната.

Процедурата беше открита с решение № ОП 350-05-45 от 18.10.2013 г. на председателя на Народното събрание.