До края на работния ден днес пенсионерите могат да сменят банковата си сметка за превеждане на пенсията, ако досега е била в КТБ или "Креди Агрикол", напомня НОИ. Така още този месец парите ще бъдат изплатени на новото място. Около 1200 души още не са сменили сметката си в затворената КТБ и пенсиите им са блокирани.
За промяна на банкова сметка се подава заявление до териториалното поделение на института заедно с копие от документ на банката с номера на новата банкова сметка на титуляра. Лицата, които искат да получават пенсията си чрез пощенска станция, следва да подадат в съответното териториално поделение на НОИ заявление за изплащане на пенсията, като представят лична карта или удостоверение за регистрация по настоящ адрес.