Числата от 62-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 11, 18, 12, 16, 42, 15.

II теглене: 30, 5, 14, 32, 21, 34.

---------------------

6 от 42

I теглене: 31, 21, 17, 37, 30, 27.

---------------------

5 от 35

I теглене: 27, 11, 8, 17, 13.

II теглене: 10, 9, 24, 3, 27.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 5, 6, 1.

Печеливши цифри: 7, 1, 5.