Длъжници са измислили нов хитър начин как да спасят ценни вещи от съдия-изпълнители. Това разказва Павел Кърлев, секретар на Федерацията на потребителите.
Длъжниците с просрочени сметки съм парното или други монополисти се изхитряват, като правят нотариално заверен опис на любими вещи, обявявайки, че лицето Х е техен близък, им ги е дал на отговорно пазене. Така съдия-изпълнителят не може да секвестира ценните предмети, когато влезе в жилището на борчлията да рави опис на имуществото, тъй като според този опис те са собственост на друго лице

Агресивното поведение на "новите мутри с бели якички", както наричат съдия-изпълнителите и фирмите за събиране на дългове, които често действат в нарушение на закона, предизвиква появата на нови начини, с които харата да се защитават, констатира "Телеграф".

"Топлофикация-София" вече ще дължи неустойка, ако регулаторът в абонатната станция се развали и тя не го поправи в 5-дневен срок. обезщетението за потребителите в този случай ще бъде 20% от стойността на топлоенергията за всеки ден закъснение.  Държавната комикия за енергийно и водно регулиране иска това да запише софийското дружество в общите си условия с потребителите. Докладът на ДКЕВР и проектът на общи условия ще бъдат разгледани на заседание на регулатора утре. В същото време комисията затваря вратичката топлофикацията да се измъква от неустойки, оправдавайки се с техническа невъзможност.