Извънредното заседание на НС започна след втората процедура по регистрация на депутатите.

В пленарната зала има 131 депутати. По-рано днес нямаше кворум в залата и беше обявена 20 минутна почивка.

Заседание на НС на живо