Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 учител по руски език – на половин щат
1 общ работник в детска градина, средно обр.
1 учител по БЕЛ за прогимназиален етап, компютърни умения, за с.Семерджиево
1 учител по английски език
4 детски учители, предучилищна и начална училищна педагогика, компютърни умения
1 огняр в детска градина, средно обр., правоспособност
3 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр.
1 учител по география и икономика
1 учител по математика
2 учители по философия
1 библиотекар в училище, висше обр. по специалността
13 възпитатели, начална учищна педагогика, компютърни умения, за някои от местата се изисква английски език и опит
1 учител по японски език, висше обр. – приложна лингвистика, японски език
5 хигиенисти в училище, средно обр.

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование)

1 помощник-готвач, средно специално обр.
2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно обр.
2 апаратчици – пълначи, средно обр.
1 апаратчик – дозьор, средно специално обр. е предимство
1 агроном, висше обр.- агроном – химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
1 машинист на багер, основно обр., провоспособност
1 продавач консултант в магазин за обувки, средно обр., търговския опит е предимство
1 хигиенист за търговски обект, основно/средно обр.
1 огняр на котли с високо налягане - 2 квалификационна степен, средно обр.
1 младши експерт, висше обр. – геодезия, компютърни умения, чужд език
10 шивачи на бельо, основно/средно обр., опитът е предимство
2 технически изпълнители, средно специално обр.
10 зареждачи на изделия от метал, основно/средно обр.
3 общи работници в леярна, основно обр.
10 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
20 машинни оператори и 6 общи работници – производство на санитарни изделия, основно/средно обр.
1 лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност, висше медицинско обр., компютърни умения
1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо обр., 1 година опит
1 геолог, висше обр. по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAM системи и Solid Works, мин. 2 години опит
1 тракторист механизатор, основно/средно обр., 3 години опит, за с.Ново село
2 разкройчици на ПВЦ дограма, основно/средно обр., 3 години опит
1 портиер огняр на газ, основно/средно обр., правоспособност, подходящо за пенсионер
1 програмист, висше обр. – КСТ/информационни технологии
2 електротехници в строителството, средно обр., мин. 2 години опит
6 строителни бояджии, 8 общи строителни работници, основно/средно обр., мин. 1 година опит
2 хидроизолаторчици, 2 строителни дърводелци, 2 стъклари, 2 железари, основно/средно обр., опит
1 оператор на металообработващи машини за заточване на инструменти, основно обр.
1 специалист по логистика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 специалист по доставки, висше икономическо/техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 технолог конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 готвач – бърза закуска, средно обр., опит, подходящо за мъж
1 продавач консултант, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
2 домашни помощници, средно обр., опитът е предимство
1 офис сътрудник, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
1 механик на промишлено оборудване, средно техническо обр., опит
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
1 разкройчик, 5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
2 общи работници в строителството, основно/средно обр.
2 работници - подови облицовки, 1 зидаро-мазач, основно/средно обр., опит
5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше обр.
10 строителни работници, основно/средно обр., опит
2 шофьори – разносна търговия, кат.В, средно обр.
1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, основно/средно обр.
3 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
2 продавачи – разносна търговия на хранителни стоки, средно обр., шофьори кат.С
5 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно обр.
4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно обр.
4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно обр., кат.С
6 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 носач товарач на стоки, основно/средно обр., правоспособност за мотокарист
7 общи работници – промишленост, основно обр.
2 масажисти – тайландски масажи, без изискване за обр., опит/завършен курс
5 кредитни експерти, средно/висше обр., компютърни умения, граждански договор
1 готвач – столово хранене, средно обр., опит
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
2 сервитьори, средно обр., английски език, компютърни умения
10 камериери, средно обр., за курортен комплекс Златни пясъци
7 готвачи в заведение, основно обр., опит
2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, едното място е в гр.Мартен
5 готвачи, средно специално обр., опит, за курортен комплекс Албена
5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”
10 сервитьори, средно обр., владеенето на английски език е предимство
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 конструктор на мебели, средно обр., компютърни умения
2 оператори на машини с ЦПУ - мебелно производство, средно обр., компютърни умения
1 монтажник на копусна мебел, средно обр., компютърни умения
5 оператори и 5 помощник-оператори в мебелно производство – корпусна мебел, мека мебел, матраци, средно специално обр./опит
4 работници в мебелно производство, средно обр., за обучение
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
10 машинни оператори – дървообработване, средно обр.
1 специалист по логистика, средно обр., италиански език, компютърни умения, за гр.Сеново
1 работник в кравеферма – пастир, основно/по-ниско обр., за с.Басарбово
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 машинен оператор – производство на метални нитове, средно обр.
1 работник по ремонта и обслужването на ПЖП състав, средно/висше обр. – електротехническа специалност, опит
2 работнци по поддръжка на сгради и съоръжения, средно техническо обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 строителен техник, средно специално обр.
6 зидаро-кофражисти, основно обр., опит
2 бояджии на метални изделия, основно обр.
1 лаборант химия – пластмаси, висше обр. – химия/техническо, английски език
1 инспектор по качеството, висше обр. – химия/машиностроене, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години опит
1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо обр., компютърни умения, владеенето на немски език е предимство, шофьор кат.В, 3 години опит
1 кинезитерапевт – на 4 часа, висше обр. по специалността, подходящо и за студент
5 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
1 стругар, средно обр., може и без опит
1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно обр., граждански договор
4 техници механици, средно обр.
11 мехатроници, средно обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
1 стругар, средно обр., 5 години опит
2 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., над 2 години опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно обр., опит
4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо обр. по специалността
2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
6 шлосери, основно/средно обр., опит
17 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
1 технолог в шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно обр.
1 крояч в шевно производство, средно обр.
5 оценители на облекла в шевно производство, средно обр.
1 крояч - на банциг, в шевно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини, средно техническо обр., шофьор кат.В
1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски и английски език, компютърни умения
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 ръчници и 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
19 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
84 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
10 окачествители в шевно производство, средно обр., от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт
6 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 куриер, основно обр. /за гр.Две могили/
1 учител начален етап, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Караманово/
3 кредитни експерти, средно обр./за гр.Русе/
4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/
35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
3 плетачи на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
2 гладачки на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
3 зареждачи на плетачни машини, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор в чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
1 детски учител, висше педагогическо обр. /за с.Дряновец/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.