И днес оцеляха джакпотите в игрите на БСТ и за 99-ти тираж в четвъртък участниците ще играят за още по-атрактивни суми. Във второ теглене на играта 6/49   джакпот в размер на 1 200 000 лева очаква тото-късметлиите. В първо теглене на 6/49 се очаква сумата да достигне 180 000 лева. За играта 6/42 се предвижда да се натрупа джакпот в размер на 65 000 лева.
В първо теглена на играта 6/49 печелившата комбинация беше 2, 13, 14, 28, 31, 33,  а във второ –  3, 12, 16, 28, 32, 34.  За днес бяха подадени 282 525 броя квитанции, а постъпленията достигнаха 696 871 лева.
В играта 6/42 числата на късмета днес бяха 7, 10, 16, 34, 35, 40. Натрупаните постъпления бяха 175 376 лева, а подадените квитанции 110 666.
В днешния тираж в първо теглене на играта 5/35 бяха изтеглени печелившите числа 3, 6, 11, 14, 20, а във второ теглене късметлийската комбинация беше  1, 5, 8, 9, 12. В играта Тото Джокер бяха маркирани следните позиции 2, 9, 5,  както и цифрите 9, 3, 0.
В днешния тираж голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс” беше печалба в размер на 24 000 лева. Тя беше спечелена от участник, пуснал своята квитанция в град Варна.