Числата от 98-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 2, 31, 28, 13, 33, 14.

II теглене: 16, 32, 12, 34, 28, 3.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 16, 10, 40, 35, 7.

---------------------

5 от 35

I теглене: 6, 3, 20, 11, 14.

II теглене: 1, 12, 9, 5, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 9, 5.

Печеливши числа: 9, 3, 0.