Числата от 61-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 49, 2, 40, 48, 38, 20.

II теглене: 30, 11, 48, 16, 23, 29.

---------------------

6 от 42

I теглене: 19, 4, 9, 16, 42, 15.

---------------------

5 от 35

I теглене: 25, 32, 29, 6, 7.

II теглене: 8, 11, 2, 25, 9.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 6, 2, 7.

Печеливши цифри: 4, 5, 5.