На 96-годишна възраст днес почина академик Кирил Василев (роден на 23 май 1918 г.), съобщават от Българската академия на науките.

Академик Кирил Василев е познат на българската общественост като един от най-известните наши философи, историци и интелектуалци.

В продължение на половин век той беше между най-ярките университетски преподаватели, ръководител на катедра Философия в Софийския университет, подготвил и възпитал хиляди студенти от много поколения у нас. Той постави основите на емпиричната социология в нашата страна. В периода 1972 -1980 г. е председател на научния съвет на Института за младежта, едно от основните звена, което осъществява емпиричните изследвания у нас.

Много поколения студенти са учили от неговия "Увод към философия на историята", а монументалният му труд "Любовта" внесе нов поглед във вижданията за тази вечна тема и не случайно получи огромно признание у нас и в чужбина.

Със смъртта на академик Кирил Василев академичната общност загуби един учен-философ със смела гражданска позиция.