Всички 29 къщи в село Обада, недалеч от град Крагуевац, в централната част на Сърбия, крадат електричество.

В продължение на десет години нито едно домакинство не е платило нито една сметка на енергото. Селяните сами са си изградили "електрическа мрежа". Те са сложили собствени стълбове, трафопостове и са пуснали кабелите до домовете си. "Те са създали 100-процентова нелегална електрическа мрежа...Преди дни всички бяха изключени и срещу тях е повдигнато обвинение. Часове след това те отново се включиха...не ни остава нищо друго освен отново да ги изключим", каза Небойша Обрадович, директор на "Електро шумадия".