Комисията за защита на личните данни ще огласи в четвъртък резултатите от извършените проверки на политически партии, коалиции и инициативни комитети, подали документи за регистрация за участие в изборите за депутати в Европейския парламент, съобщиха от комисията.

Четири екипа са проверили 59 политически субекта – партии, коалиции (партиите участващи в коалиция) и инициативни комитети, подали документи за регистрация за участие в изборите за депутати в Европейския парламент.

Стотици граждани бяха засегнати от злоупотреба с техните лични данни, което се установи в процеса на регистрация на политическите субекти в изборите за членове на Европейския парламент. Тези български граждани, в качеството им на избиратели фигурират в списъците за подкрепа на регистрацията на политически партии, коалиции и инициативните комитети. Над 1300 избиратели подадоха сигнали и жалби за наличието на злоупотреба с техни лични данни в публикуваните списъци. С цел да извърши проверка на постъпилите жалби и сигнали на 10 май Комисия за защита на личните данни реши да направи проверка на политическите партии, на партиите, образували коалиции и на инициативните комитети, подали документи за регистрация за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Целта е да се установи дали политическите партии, коалиции и инициативните комитети изпълняват задълженията си като администратори на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни; да провери фактите и обстоятелствата, свързани с жалбите и сигналите на гражданите и да уеднакви практиката и процедурите на политическите партии за обработка на личните данни на избирателите.