С 23 377 600 лв. ще бъде глобена „Булгаргаз“ заради злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ, реши Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Според антимонополната комисия дружеството е налагало нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на суровина за периода 02.08.2010 – 31.12.2012 г.

През този период общественият доставчик е принуждавал клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. От друга страна дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите.

От комисията посочват , че „Булгаргаз“ ЕАД е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени указания и таблици със заложени в тях формули. Спазването на указанията и коректното попълване на таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества.

Според експертите от КЗК поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него. Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ, смятат от антимонополния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.