Китайци ще ни подарят близо 200 км пътища в Североизточна България. Някои от тях ще бъдат изградени наново, а други ще се ремонтират. Това е част от сделката на китайския инвеститор с общините, на чиято територия ще бъде изграден ветроенергиен парк за 1 млрд. лв. Договорът между чуждата компания и НЕК бе сключен в четвъртък. Освен инвестиция от над 1 млрд. лв. се очаква в бюджета да влязат още 100 млн. лв. от данъци и такси за вноса на техническо оборудване за ветропарка. Паралелно с това общините ще спечелят 5,4 млн. лв. и ще бъдат разкрити над 750 работни места.

За разлика от нароилите се фотоволтаици китайската централа няма да има нито дългосрочен договор за задължително изкупуване на тока й, нито преференциална висока цена.

Така произвежданият от ВЕИ-централата ток няма да влияе по никакъв начин на сметките на битовите потребители и индустрията. "Тази енергия ще се продава на пазарен принцип на свободния пазар, като търсенето и намирането на купувачи остава ангажимент единствено на инвеститора", пише в договора. Инвестицията включва не само изграждането на самите ветрогенератори, а и строеж на подстанция и съпътстващата елмрежа за присъединяването му. След това те ще бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от собственика на електропреносната мрежа. Вероятно това при края на инвестицията вече ще е ЕСО, тъй като се очаква компанията да бъде окончателно отделена от НЕК до края на месеца.

"Инвестиционното намерение на китайската фирма показва международното доверие, с което се ползва страната ни. Подписването на договора е добър знак за българо-китайското икономическо сътрудничество и бележи важен етап от развитието му", коментират от НЕК.