За първи път в България ВЕИ производител се отказва от гарантирани преференциални такси за произведена енергия. Инвестицията, която той ще направи в националната икономика надхвърля 1 милиард лева.

Енергията произведена от вятър ще се реализира в пълен обем на свободен пазарен принцип и държавата в лицето на НЕК няма ангажимент за нейното изкупуване. НЕК и китайски инвеститори подписаха предварителен Договор за присъединяване на енергиен проект за изграждане на централи за производство на енергия от вятър. Инвестицията възлиза на обща стойност над 1 милиард лева.

В държавния бюджет се предвижда, от данъци и такси, да постъпят над 100 000 000 лв. при внос на техническото оборудване необходимо за изграждане на централите за производство на енергия от вятър. Финансовите постъпления за общините, от местни данъци и такси, ще възлизат на над 5 400 000 лв.

"Инвестиционното намерение на китайския държавна фирма показва международното доверие, с което се ползва държавата в лицето на НЕК и респективно "Български енергиен холдинг" ЕАД. Водещ мотив за инвестицията е добрия инвестиционен климат, стабилната и предсказуема данъчна политика на страната", съобщиха от НЕК.

"Подписването на този договор е добър знак за Българо-китайското икономическо сътрудничество и бележи важен етап в развитието му", се казва още в съобщението на НЕК.

Предвижда се изграждането на подстанции и съпътстващи кабелни мрежи, а също така на 200 км нови пътни трасета и рехабилитиране на съществуваща общинска пътна инфраструктура.

Китайската фирма инвеститор възнамерява да инвестира и собствени средства в социални проекти за възстановяване и изграждане на обществено значими сгради - детски градини, училища, паркови зони и прилежащата им инфраструктура. След изграждането им те ще бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от общините и жителите им. В процеса на изграждане и експлоатация на инвестицията ще бъдат наети над 750 души.