Със 116 гласа "за" Народното събрание прие въвеждането на такса от 20% за производителите на ток от слънчева и вятърна енергия.

По време на разглеждането на Закона за държавния бюджет за следващата година депутатите отложиха гласуването по въвеждането на новата такса за днешния ден.

На практика със закона за бюджета се правят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, в които се въвежда въпросната такса.

Очакванията след въвеждането на този 20-процентен данък са в бюджета да влязат 160 милиона лева.