Числата от 59-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 12, 22, 2, 35, 18, 14.

II теглене: 24, 46, 35, 30, 33, 4.

---------------------

6 от 42

I теглене: 12, 16, 4, 8, 35, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 1, 14, 3, 6, 35.

II теглене: 25, 28, 11, 27, 2.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 7, 1.

Печеливши цифри: 8, 4, 7.