Някои професии са много по-опасни от други. Така например една медицинска сестра е доста по-изложена на риск от инфекциозно заболяване, за разлика от адвоката, който няма допир до болни хора в своя офис. В тази връзка, въз основа на данни на Министерството на труда на САЩ, Business Insider създава класация на топ 15 на най-опасните професии. За да се анализира най-точно влиянието на работните места върху здравето на служителите и работниците, професиите се оценяват в шест различни категории - излагане на замърсители, на болести и инфекции, на опасни условия, на радиация, риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания и времето, прекарано в седнало положение, тъй като според проучване дългото заседяване скъсява живота. Рисковите работни места, въз основа на шестте категории, се оценяват по скала от 0 до 100 точки, като по-висока оценка означава и по-голям риск за здравето.

Събирачите на смет и рециклиращи се материали
Основните опасности, с които се сблъскват тези работници са:
-замърсяване, което им носи 97/100 точки
-време прекарано в седнало положение: 60/100
-болести и инфекции: 63/100
Ядрени техници - оперират с техника, предназначена за освобождаване, контрол или използване на ядрена енергия за подпомагане на учени в лабораторни или производствени дейност
- радиация: 89/100
- опасни условия: 77/100
- замърсяване: 65/100
Лаборанти
-болести и инфекции: 96/100
-опасни условия: 69/100
-замърсяване: 68/100
Пилоти, помощник-пилоти, инженери
-време прекарано в седнало положение: 93/100
-радиация: 73/100
-замърсяване: 68/100
Оператори на кран, на нефт и газ
-замърсяване: 100/100
-риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 93/100
-Опасни условия: 91/100
Помощник-хирурзи
-Болести и инфекции: 82/100
-Замърсяване: 81/100
-Опасни условия: 59/100
Стационарни инженери
-Замърсяване: 99/100
-Опасни условия: 89/100
-риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 84/100
Оператори на водни и пречиствателни станции
- замърсяване: 97/100
- опасни условия: 80/100
- риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 74/100
Имиграционни и митнически инспектори
- замърсяване: 78/100
- болести и инфекции: 63/100
- радиация: 62/100
Маникюристи
- болести и инфекции: 87/100
- радиация: 69/100
- време прекарано в седнало положение: 61/100
Ветеринари
- болести и инфекции: 81/100
- риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 75/100
- замърсяване: 74/100
Анестезиолози, помощник-анестезиолози
- болести и инфекции: 94/100
- замърсяване: 79/100
- радиация: 71.8/100
Стюарди
- замърсяване: 88/100
- болести и инфекции: 77/100
- риск от леки изгаряния, порязвания, ухапвания, ужилвания: 69/100
Зъболекари
- болести и инфекции: 87.8/100
- замърсяване: 76.2/100
- време прекарано в седнало положение: 73.6/100
Техници, работещи в хистологична лаборатория
- опасни условия: 94/100
- замърсяване: 91/100
- болести и инфекции: 75/100
След обстоен преглед на класацията на Business Insider може да се направи заключението, че най-опасната професия е тези на операторите на кранове за добив на нефт и газ.