Майките днес имат нужда от 200 калории по-малко в сравнение с майките от 1965г., защото вършат по-малко домакински дейности и гледат повече телевизия.

Американско проучване показва, че жените днес прекарват повече време в странични дейности, отколкото да готвят или чистят. Мъжете не се справят много по-добре. Те изгарят по-малко калории на работа и прекарват повече време в гледане на телевизия, сърфиране в интернет и видео игри.

Изследвани са две групи майки: с деца до 5г. и с деца до 18г.

"Психическа активност" е била регистрирана по време на ежедневните грижи и игри с децата, приготвяне на храна, почистване след хранене, домакински дейности, както и при спортуване.

По време на 45-годишния цикъл на проучването майките с по-малки деца спортували 14 часа по-малко през седмицата, тоест от 44 часа през 1965г. до 30 часа през 2010г.

Загубата на два часа спорт на ден е довела до изгарянето на средно 225 калории по-малко всеки ден, или 1573 калории за една седмица. Майките с големи деца са загубили 11 часа "активно" време седмично, което се равнява на 32 часа седмично през 1965г. и по-малко от 21 часа през 2010г.

Така необходимите калории за един ден стават 177. Това означава, че майките трябва да приемат между 175 и 225 калории по-малко за един ден, отколкото майките през 1965г.