Във връзка с подновяване на информационната кампания за предотвратяване на ситуацията от 2012 г. с българските берачи на боровинки в Швеция, ви информираме за следното:

По предварителни прогнози на шведските власти, реколтата от боровинки през 2014 г. ще узрее нормално от средата на месец юли до началото на месец август, а изкупните цени на плодовете ще са по-ниски от миналата година. По съвместно решение на заинтересованите страни, изкупуването на плодовете ще започне не по-рано от 25 юли 2014 г.

Всички българи, които плануват да работят сезонно в Швеция, трябва да са запознати с факта, че част от прекупвачите на боровинки, които са както шведи, така и българи, извършват нелегитимно изкупуване на плодовете на цени три пъти по-ниски от реалните. Необходимо е потенциалните работници да бъдат предварително информирани, че в Кралство Швеция съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка по време на пребиваването си и за завръщане в България, в случай на изпадане в трудна ситуация .

Преди заминаване, всяко лице следва да се запознае и със съществуващото национално законодателство, регулиращо ползването на земи и условията за пребиваване на чужди граждани, за да не стане лесна жертва на трудова експлоатация .

Липсата на предварително подсигурени нормални условия на живот и несигурността по отношение на добива и доходите, както и изискването прекупвачите на горски плодове в Швеция да изкупуват плодовете единствено от лицензирани за това фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, далеч от дома им, без необходимите средства, с които да се приберат в България.

В интерес на своята сигурност, всеки сезонен работник преди заминаване да предприеме следните действия:

Да проучи агенцията-посредник, която му предлага сезонна работа, като списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество е поместен на електронната страница на агенцията.

Да се информира за работодателя, при когото отива на работа.

Да подпише трудов договор, изготвен както на официалния език на работодателя, така и на български език, като предварително се запознае с условията по него.
Под никакъв предлог да не предава документите си за самоличност на трети лица.

Да се посъветва с Националната комисия за трафик на хора и Агенцията по заетостта, с нейните подразделения по местоживеене относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина.

Да се погрижи да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната, и ако попадне в рискова ситуация, незабавно да се свърже с посолството и с местната полиция, за да му окажат помощ.

Информация за избягване на рисковете при сезонна работа в Швеция е качена и на двата електронни сайта на Агенцията по заетостта, които са общодостъпни.