В четири проведени конкурса за “Най-голяма риба“ рибарите от Община Тутракан бяха предизвикани, за да покажат уменията си, като се включат в конкурса и се надпреварват за най-добър улов.
Тутракан е известен с развитието на риболов и общината работи и продължава да работи в тази насока, защото голяма част от местното население се препитава от рибарството. Чрез организирането на подобни конкурси се цели да се подпомогне секторът и да се повиши потреблението на рибни продукти.
По проекта бяха проведени четири конкурса, от които участниците си тръгнаха освен с добри емоции и с превъзходни награди.
На 6 декември ще бъде организирана и официална церемония за рибарите, на която ще бъде представен и годишният календар със заснети кадри на рибарите и техния улов.
На организираната церемония ще бъдат поканени всички рибари – участници от конкурса, представители на местния рибарски бизнес и общественици, които ще имат възможност да дегустират подбрани рибни специалитети и да получат годишния рибен календар на Община Тутракан. 
Проведените четири конкурса за „ Най-голяма риба“ са част от  проект за провеждане на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан. Кампанията е по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и се финансира от Европейския фонд за Рибарство и от бюджета на Република България.