България продължава да бъде шампион по бедност в ЕС. Сред 28-те страни членки, процентът живеещи в относителна бедност е най-висок в България (49,3%), Румъния (41.7%) и Латвия (36,2%), показват данни, оповестени от гръцкия статистически орган (ЕЛСТАТ), цитирани от "Български новини".
Гърция се нарежда на четвърто място сред 28-те страни-членки на ЕС с най-висок процент на гражданите, живеещи на или под прага на бедността. Според доклада, малко над една трета от гърците живеят с по-малко от 60% от средния национален доход през 2013 г. (34,6% или 3,795,100 физически лица). Този процент се увеличава постоянно от 2010 г. и началото на спасителните програми за Гърция, от 27.6% през 2010 г. до 27,7% през 2011 г., 31% през 2012 г. и 34,6% през 2013 година.

Равнището на бедност в Гърция изпреварва това на други страни от ЕС, които са влезли в спасителните програми, където процентите са равностойни 30% в Ирландия, 28,2% в Испания, 27,1% в Кипър и 25,3% в Португалия. Петте от страните-членки с най-ниски нива на бедност са Холандия (15%), Чешката република (15,4%), Швеция (15,6%), Финландия (17,2%) и Люксембург (18,4%). Средният процент на бедност ЕС е 24.8%, а в страните от Еврозоната 23,3%.